o Armenii

Powierzchnia: 29,8 tys. km2. Ludność: 3,25 mln osób. 
Stolica: Erywan. Waluta: Dram (AMD).

Członkostwo w ważniejszych ugrupowaniach międzynarodowych: ONZ, WTO, BŚ, WNP, MFW, OBWE, BSEC (Organizacja Współpracy Gospodarczej Morza Państw Czarnego). Armenia jest objęta Europejską Polityką Sąsiedztwa UE.

Na początku lat 90-tych XX w. w wyniku wystąpienia szeregu niekorzystnych czynników – m.in. związanych z trzęsieniem ziemi, a także konfliktem wojennym dotyczącym Górskiego Karabachu – gospodarka Armenii znalazła się w stanie zapaści.
Rozpoczęte w 1994 r., przy współpracy z MFW, reformy gospodarcze przyniosły pozytywny skutek, o czym świadczyć może wysoka dynamika wzrostu PKB (o 13,3% w 2006 r. i o 13,7% w 2007 r.). Światowy kryzys finansowy i gospodarczy oraz wydarzenia w Gruzji w sierpniu 2008 r. wpłynęły na wyhamowanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego lecz nadal kontynuowane są reformy – m.in. dalsza liberalizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prywatyzacja oraz tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji zagranicznych. Wzmacniane są działania proeksportowe, reformowany jest system podatkowy, podjęta została walka z korupcją. Systematycznej poprawie ulega stan dróg, rozwija się transport lotniczy.

Pomocne linki

www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki Polski
www.ada.am - Agencji Rozwoju Armenii
www.eksporter.gov.pl - Portal Promocji i Eksportu Ministerstwa Gospodarki Polski
www.mrr.gov.pl - Urzędy Marszałkowskie Polski
www.customs.am - Służba Celna Armenii